Skládací dopravní kužely

SKLÁDACÍ DOPRAVNÍ KUŽEL "PACK-CONE"

Vlastnosti výrobku:

  • Dva 10 cm široké retroreflexní pruhy (220 cd.lx-1.m-2)
  • Celková výška kužele 490 mm 
  • Celková hmotnost 1 846 g (Třída hmotnosti W2) 
  • Zatěžovací vodorovná síla působící ve vrcholu 5,02 N 
  • Jednoduchá skladovatelnost - při složení výška 5 cm 
  • Zabudované vnitřní světlo včetně baterií - 3 polohy nastavení: vypnuté, blikající a stále svítící světlo

Výrobek splňuje požadavky:

Dle normy ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení:
Trichromatické souřadnice a činitel jasu svislé dopravní značky a dopravního zařízení (čl. 6.4).
Součinitel retroreflexe retroreflexních materiálů svislé dopravní značky a dopravního zařízení (čl. 5.2.2).
Dle normy ČSN EN 13422 Svislé dopravní značení - Přenosná deformovatelná varovná zařízení - Kužely a válce:
Stanovení stability dopravních kuželů (čl. 7.4).